top of page

Opleiding & trainingen

Onze trainingen zijn gericht op individuen, teams en organisaties. Hierbij kan je denken aan leiderschap, assertiviteit, persoonlijke effectiviteit, omgaan met stress en werkdruk. Hoe maak je het verschil richting je gasten, je collega's en jezelf? Onze Hostmanshipprogramma's leiden tot betere bedrijfsresultaten. Welke resultaten wil jij behalen? Welke vaardigheden heb jij nodig om persoonlijk te groeien? Om van toegevoegde waarde te zijn voor jouw organisatie? Laat je inspireren door wat wij voor je kunnen betekenen.

Lachende familie

Hostmanship & Sociaal Domein
Stimuleren eigen regie

Om inwoners of collega’s te stimuleren tot het nemen van de eigen verantwoordelijkheid, is het van belang om eerst te reflecteren op je eigen rol. In hoeverre bied jij de inwoner of collega ruimte om ook die verantwoordelijkheid te nemen? 

Vaardigheden

 • Je bent in staat en bereid om aan de hand van de ‘drama-driehoek’ de relatie met de inwoner te toetsen en te evalueren

 • Je bent in staat en bereid om met inwoner het gesprek aan te gaan over zijn/haar rol in de ‘drama-driehoek’

 • Je bent in staat en bereid met je collega het gesprek aan te gaan over zijn of haar rol in de ‘drama-driehoek’

 • Je bent in staat en bereid om de ‘drama-driehoek ‘te verlaten en de ander te motiveren datzelfde te doen

Kennis

 • Je kunt omschrijven wat de ‘drama-driehoek’ inhoudt

 • Je kunt omschrijven wat de relatie is tussen Hostmanship en de ‘drama-driehoek’

 • Je kunt omschrijven hoe de visie op gezondheid zich heeft ontwikkeld

 • Je kunt omschrijven wat de droom- of wondervraag inhoudt en welke vragen daarbij horen

Vaardigheden

 • Je bent in staat ‘wow-momenten’ te creëren voor jezelf, de gast en je col­lega

 • Je bent in staat jezelf, de gast en je collega’s te verwelkomen

 • Je bent in staat de zeven keuzes toe te passen om het verschil te maken.

Kennis

 • Je kunt het begrip ‘Hostmanship’ de­fi­nië­ren

 • Je kunt de drie niveaus van Host­man­ship benoemen

 • Je kunt de zeven keuzes van Hostman­ship omschrijven

 • Je kunt ‘de reis’ van de gast beschrijven

minor stenden_edited.png

Hostmanship Basis
Introductie Hostmanshipfilosofie

Iedereen kan Hostmanship in de praktijk brengen, ongeacht de relatie. Of het nu om een klant, patiënt, collega of bezoeker gaat. In de wereld van Hostmanship is iedereen gast en verdient een speciale behandeling. En wanneer er een gast is, is er ook een host. Juist die host oefent Hostmanship uit.

 

Hostmanship is een dienstverlening vanuit het perspectief van de ander. In eerste instantie ligt de focus op jezelf en je collega’s, om zo een betrokken houding en trots binnen de organisatie te ontwikkelen. Aan de hand daarvan ontstaat de verwelkomende sfeer die een positief perspectief biedt voor alle gasten en jezelf binnen de organisatie.

Vaardigheden

 • Je bent in staat en bereid om met het instrument ‘positieve gezondheid’ te werken

 • Je bent in staat en bereid om met inwoners het gesprek aan te gaan aan de hand van de uitkomsten

 • Je kunt de juiste (positieve) vragen stellen

 • Je kunt werken met de droom- of  wondervraag

Kennis

 • Je kunt omschrijven wat ‘positieve gezondheid’ inhoudt

 • Je kunt omschrijven wat de relatie is tussen Hostmanship en ‘positieve gezondheid’

 • Je kunt omschrijven hoe de visie op gezondheid zich heeft ontwikkeld

 • Je kunt omschrijven wat de droom- of wondervraag inhoudt en welke vragen daarbij horen

Image by Dylan Gillis

Hostmanship & Sociaal Domein
Ondersteuningsgericht werken

Om inwoners met vraagstukken op het gebied van gezondheid (in de brede zin van het woord) te kunnen ondersteunen kun je gebruik maken van het instrument ‘positieve gezondheid’.  Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies, namelijk lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. 

therapie sessie

Hostmanship
Effectief omgaan met werkdruk

Een dag heeft 24 uur, niet meer en niet minder. In de 24 uur willen we werken, ontspannen, studeren, sporten, lekker eten, goed slapen, een goede partner, ouder, werknemer, collega, vriend of vriendin zijn. We stellen daarin hoge eisen aan onszelf en aan elkaar. Ook in het werk verwachten we veel van onszelf en van elkaar. Ook de organisatie heeft allerlei verwachtingen. Maar doen we de goede dingen op het goede moment?

Vaardigheden

 • Je bent in staat en bereid om jezelf te verwelkomen

 • Je bent in staat en bereid om je werk te organiseren op basis van je morele kompas

 • Je bent in staat en bereid prioriteiten te stellen en keuzes te maken

Kennis

 • Je kunt het begrip “Hostmanship’ en ‘jezelf verwelkomen’ definiëren

 • Je kunt aangeven waar bij jou de werkdruk op gebaseerd is

 • Je kunt gebruik maken van diverse tools om je werkdruk te managen

Service Name

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

Vaardigheden

 • Je bent in staat en bereid de reis van de gast te beschrijven en de contact-momenten te benoemen.

 • Je bent in staat en bereid om contactmomenten te zien als kansen waarmee je het verschil kunt maken

 • Je bent in staat en bereid te definiëren welk gedrag bij elk contact moment hoort

 • Je bent in staat en bereid om op die contactmomenten ook echt het verschil te maken

Kennis

 • Je kunt het begrip “Hostmanship’ en ‘de gast verwelkomen’ definiëren

 • Je kunt de Hostmanshipmethode omschrijven

 • Je kunt omschrijven wat er bedoeld wordt met ‘contactmomenten’, ‘kans’ en ‘actie’

 • Je kunt omschrijven wat het verschil is tussen service en Hostmanship

 • Je kunt aangeven wat de peak-end rule inhoudt

Betaling via foodtruck

Hostmanship - Basis
 De reis van de gast

Elke klant of cliënt (bij Hostmanship spreken we liever over ‘de gast’) maakt een reis door jouw organisatie. Dat kan een hele korte reis zijn met maar één of twee contactmomenten; bijvoorbeeld een telefoontje of een mailtje. Maar het kan ook een hele lange reis zijn, bijvoorbeeld bij een opname in het ziekenhuis met heel veel contactmomenten, variërend van de receptioniste, de gastvrouwen en de arts, tot contactmomenten met de voedingsassistent en de schoonmaak.  Door te benoemen wat het gevoel bij de gast in dat contactmoment kun je vaststellen wel gedrag van jou daar bij hoort. Vervolgens kun je nadenken over wat je kunt doen om dat gevoel te overtreffen

Image by Antenna

Hostmanship - Basis
De ander zien en begrijpen

Ieder mens heeft een ‘aard’. Dat is wat je van nature bent, wat niet wil zeggen dat je je ook zo gedraagt. In de loop van je leven heb je veel gedrag aangeleerd. Op sommige momenten, bijvoorbeeld wanneer je moe bent of het druk hebt, komt je ware aard weer naar boven. Het aangeleerde gedrag kost dan teveel energie. In dit traject gaan we aan de hand van de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) op zoek naar elkaars aard. Dat doen we op een speelse en interactieve manier waarbij je op je eigen gedrag en dat van je collega’s reflecteert. Het resultaat is dat je jezelf en elkaar beter begrijpt en snapt waarom een collega soms ‘zo doet als ze doet’. Het biedt ook de mogelijkheid om elkaar te helpen en ondersteunen in het aanleren van nieuw gedrag

Vaardigheden

 • Je bent in staat en bereid om elkaar te verwelkomen

 • Je bent in staat en bereid om collega’s te ondersteunen in het aanpassen van hun gedrag

 • Je bent in staat en bereid te reflecteren op je eigen gedrag

 • Je hebt je zelfbewustzijn verder ontwikkeld

Kennis

 • Je kunt het begrip “Hostmanship’ en ‘elkaar verwelkomen’ definiëren

 • Je kunt de uitgangspunten van de MBTI omschrijven

 • Je kunt de voorkeuren op de vier type-dimensies van de MBTI omschrijven en toepassen

Service Name

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

Vaardigheden

 • Je bent in staat Hostmanship uit te leggen afgestemd op de doelgroep

 • Je bent in staat anderen te raken met hun enthousiasme 

 • Je bent in staat Hostmanship workshops te kunnen begeleiden

 • Je bent staat Hostmanship gedrag te herkennen

 • Je bent in staat directe feedback te geven

 • Je bent in staat Hostmanship te vertalen naar concreet gedrag 

 • Je bent in staat om Hostmanship te implementeren en te borgen

Kennis

 • Je begrijpt de essentie van Hostmanship 

 • Je begrijpt de integraliteit van Hostmanship

 • Je kent de succesfactoren voor het realiseren van duurzaam Hostmanship

 • Je kent de valkuilen van het implementeren van Hostmanship

 • Je weet hoe belangrijk het eigen voorbeeldgedrag is.

 • Je kent de finesses van het ‘sturen’ op Hostmanship

 • Je hebt kennis van je talenten en uitdagingen in je rol als Hostmanship Practitioner

 • Je hebt kennis van alle tools

Schermafbeelding 2022-01-18 om 12.35.31.png

Hostmanship - Expert
 Certified Practitioner

Vanuit het business-perspectief gezien zorgt dit welkome gevoel ervoor dat klanten meer kopen, positiever aanbevelen en dat medewerkers zich productiever gedragen, omdat ze zich gezien en gehoord voelen. Het Hostmanship gedachtegoed geeft houvast en inspiratie bij dit proces. Het bijzondere hierbij is dat het gedachtegoed zowel universeel als uiterst persoonlijk, waardoor het resoneert en mensen in haar simpelheid weet te raken. Maar zoals Johan Cruijf ons al heeft geleerd; ‘Simpel is het moeilijkst!’

bottom of page