Vad är Värdskap?
QUOTES OVER HOSTMANSHIP

Service is wat je geeft, Hostmanship is hoe je het laat voelen

CONTACT
Crailoseweg 22
1272 EV Huizen, Nederland

Telefoonnummer
035 524 74 20
info@hostmanship.nl
SOCIAL MEDIA
Afdrukken

Blomke en Hollesear

VERSCHENEN 14/11 13:49

Momenteel zijn Jeroen van Hattum en Ron Groothuis met een 10-tal Hostmanship coaches-in-opleiding bezig met het traject ‘Welkom op de Wissel’. De Wissel is gevestigd in Beetsterzwaag, vormt een onderdeel van Talant, en richt zich op cliënten met een verstandelijke beperking. 

Verbinding met de inwoners
Het beoogde resultaat van ‘Welkom op de Wissel’ is dat er meer verbinding ontstaat tussen de cliënten van De Wissel en de inwoners van het dorp Beetsterzwaag. Centraal staat de vraag “hoe zorgen we ervoor dat de inwoners van Beetsterzwaag zich welkom voelen op De Wissel, zodat De Wissel meer een onderdeel gaat vormen van de samenleving in het dorp. Het gaat dus om ‘van buiten naar binnen’ en ‘van binnen naar buiten’. Op deze wijze wil De Wissel stigmatisering en hospitalisatie van de cliënten voorkomen en hen het gevoel geven dat zij net zo welkom zijn in de samenleving als ieder ander.

Tegelijkertijd werken we ook aan het gevoel van welkom bij de (nieuwe) cliënten, medewerkers en de vrijwilligers van De Wissel. 

Gezamenlijke activiteiten
De Hostmanship coaches zijn inmiddels enthousiast aan de slag met hun teams en de eerste resultaten worden zichtbaar. Zo waren er in de herfstvakantie wandeltochten voor cliënten en inwoners van Beetsterzwaag en is er een bioscoopmiddag georganiseerd waar ook veel inwoners van Beetsterzwaag op afkwamen. Beide activiteiten waren succesvol en zullen worden herhaald. Ook zijn de coaches-in-opleiding gevraagd om mee te denken over de werving van nieuwe medewerkers en vrijwilligers.

Blomke en Hollesear
De maandelijkse bijeenkomsten met de coaches-in-opleiding beginnen we doorgaans met een rondje ‘Flower and bagage’. We delen dan met elkaar waar we blij van worden of wat ons positieve energie geeft (flower) en wat ons dwars zit of waar we ons zorgen over maken (bagage). Zo’n rondje leidt vaak tot persoonlijke ontboezemingen en geeft veel verbinding met elkaar.

De deelnemers aan ‘Welkom op De Wissel’ zijn allemaal afkomstig uit Friesland en voor de meesten van hen is Fries de moedertaal. Daarom gingen we op zoek naar de Friese woorden voor Flower and Bagage en dat werd ‘Blomke en Hollesear’. Vanaf nu starten we de bijeenkomsten met het invullen van deze twee mooie woorden.

Wil jij in jouw organisatie ook aan de slag met het woon-, werk- en leefklimaat door de inzet van Hostmanship coaches, neem dan contact op met imke@hostmanship.nl

DEEL DEZE POST

Facebook Twitter Blogger
blog comments powered by Disqus