Vad är Värdskap?
QUOTES OVER HOSTMANSHIP

Service is wat je geeft, Hostmanship is hoe je het laat voelen

CONTACT
Crailoseweg 22
1272 EV Huizen, Nederland

Telefoonnummer
035 524 74 20
info@hostmanship.nl
SOCIAL MEDIA
Afdrukken

Nieuw leiderschap is de toekomst

VERSCHENEN 15/4 8:39

De baas moet het goede voorbeeld geven.

Nieuw leiderschap is een veel voorkomende term deze dagen. Maar wat is “nieuw leiderschap” eigenlijk en wat zijn de belangrijkste elementen van de “nieuwe leider”? 

Het zal niemand zijn ontgaan dat er wat aan het veranderen is binnen de katholieke kerk, Paus Franciscus werd door het Amerikaanse weekblad Time zelfs uitgeroepen tot persoon van het jaar. De reactie van de paus hierop: ‘ik ben maar een gewoon persoon hoor’. Wel een persoon die zaken in beweging zet. De kracht van Paus Franciscus is dat hij niet uitlegt hoe het zit, maar vooral laat zien hoe het moet. Zijn nachtelijke excursies waarin hij anoniem aalmoezen uitdeelt is daar een prachtig voorbeeld van.

Wanneer leidinggevenden van een organisatie voorbeeld gedrag tonen, toegankelijk zijn, oprechte interesse tonen en zich echt onder de mensen begeven, blijken zij een bijzonder positief effect te hebben op de inzet en bevlogenheid van de medewerkers. Zie maar eens wat het effect is dat de paus sorteert.

Behoefte

Er is misschien wel meer behoefte aan leiderschap dan ooit, maar waar moet de leider van deze tijd eigenlijk aan voldoen? Om hier een goed antwoord op te geven is het verstandig om allereerst een aantal belangrijke ontwikkelingen, die impact hebben op de behoefte aan leiderschap, op een rijtje te zetten:
De samenleving kantelt langzaam maar zeker van een centraal geleide top-down gestuurde naar een decentrale, bottom-up samenleving. Hierdoor ontstaat van onderop een nieuwe orde, bestaande uit horizontale verbanden van lokale gemeenschappen, coöperaties en netwerken.

De nieuwe generaties  willen werken in organisaties die zingeving hoog in het vaandel hebben en een bedrijfscultuur waar erkenning, aandacht en respect, veiligheid en plezier centraal staan.

Gedreven door technologie wordt dienstverlening transparanter, toegankelijker en de klant steeds kritischer.

Leiderschap betekent de mens in je collega’s en jezelf te zien

Belangrijkste element van het gewenste leiderschap is de focus op de mens. Waar in het verleden de nadruk lag op ‘harde zaken’ zien we een toenemende behoefte aan focus op menselijkheid, zingeving en relaties. Nieuwe leiders, want laten we ze zo maar noemen, realiseren zich als geen ander dat het niet langer wenselijk is dat de medewerker in dienst staat van de structuren en systemen, maar dat deze juist ten dienste moeten komen te staan van de medewerker. Verder realiseert een nieuwe leider zich, zeker in tijden van grote veranderingen, hoe belangrijk het is een veilige werkomgeving te creeren waar medewerkers zich welkom voelen en worden uitgenodigd hun talenten en kennis in dienst te stellen voor de klant.

Gedrag

Een nieuwe leider weet dat van alle aspecten die van invloed zijn of mensen met plezier naar hun werk gaan, zijn gedrag veruit het meeste impact heeft. Zeker direct leidinggevenden zijn bij uitstek in de gelegenheid om via frequente feedback hun directe respons te geven op het dagelijkse werk. Zowel om hun persoonlijke waardering te laten blijken wanneer er goed gepresteerd wordt en om mensen te begeleiden in hun ontwikkeling. Elementen die essentieel zijn voor plezier in je werk. Een nieuwe leider heeft dus niet alleen zijn deur ‘altijd open staan’, maar vooral zijn hart.

Een nieuwe leider is goed in relaties. Door vertrouwen te geven en gevoel van veiligheid te creëren weet hij mensen aan elkaar en aan de organisatie te verbinden. En wanneer mensen open en eerlijk met elkaar omgaan is er ruimte voor creativiteit en innovatie. Mensen raken dan geinspireerd na te denken over hoe de diensten die ze leveren nog beter en bij voorkeur tegen lagere kosten bij de behoeften van hun klanten kunnen aansluiten.

Kortom, nieuw leiderschap stimuleert de inzet van het talent en potentieel van medewerkers om tot betere en innovatieve dienstverlening te komen. Onderzoek toont zelfs aan dat de rol van de manager hierin meer impact heeft dan de technologische mogelijkheden.

Nieuwe leiders weten als geen ander dat een tekort aan Hostmanship altijd een tekort aan leiderschap is. Goede dienstverlening is altijd het gevolg van betrokken, competente medewerkers die verantwoordelijkheid durven en mogen nemen. Hoe meer een medewerker zich welkom voelt in een organisatie, des te groter de kans dat de medewerker dat gevoel doorgeeft aan de klant.

Zingeving

Nieuwe leiders geven mensen daarom het gevoel dat ze een bijdrage leveren aan het grote geheel en verbinden het hogere doel, het waarom van de organisatie, met de passie en drijfveren van hun medewerkers. Nieuwe leiders stellen zich de vraag hoe kan ik mijn mensen faciliteren zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen?

Het meisje bij de kassa is gebaat bij voldoende wisselgeld, een medewerker in een fabriek bij een goed geoliede machine en medewerkers in een KCC bij voldoende kennis en informatie over de klant. Nieuwe leiders zorgen ervoor dat hun mensen lekker kunnen werken en stimuleren hen daarmee verantwoordelijkheid te nemen. Nieuwe leiders kijken naar welke factoren motiverend werken en welke factoren demotiverend werken.

Nieuwe leiders laten mensen groeien, kennen de talenten van hun medewerkers en zetten hen zodanig in dat ze optimaal tot hun recht komen. Teveel mensen zitten op verkeerde plekken in organisaties waardoor ze geen commitment willen maken. Een nieuwe leider heeft de sensitiviteit om te zien op welke plekken  mensen tot hun recht komen.

Samenvattend zou je kunnen zeggen dat het de rol van de ‘nieuwe leider’ is om anderen uit te nodigen, hun bijdrage te verwelkomen en daarop te bouwen. Alsof je de gastheer op een groot feest bent.

De Hostmanship Group gaat graag met u in gesprek over nieuw leiderschap tijdens de workshop op het NVVB Jubileumcongres op 14 en 15 mei in Noordwijkerhout. (Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken)

Hier vindt u het volledige programma van het jubileumcongres.

Directe vragen over Hostmanship en nieuw leiderschap? 

Neem dan contact met ons op op 035 524740 of stuur een e-mail naar info@hostmanship.nl.

 

DEEL DEZE POST

Facebook Twitter Blogger
blog comments powered by Disqus