Vad är Värdskap?
QUOTES OVER HOSTMANSHIP

Service is wat je geeft, Hostmanship is hoe je het laat voelen

CONTACT
Crailoseweg 22
1272 EV Huizen, Nederland

Telefoonnummer
035 524 74 20
info@hostmanship.nl
SOCIAL MEDIA
Afdrukken

Kiezen voor leiderschap

VERSCHENEN 15/10 12:37

Veel organisaties kiezen voor de ontwikkeling van een Welcoming Culture en zetten Hostmanship daarmee als strategisch speerpunt op de agenda. Dat is niet alleen goed nieuws voor de klant, maar ook voor de eigen medewerkers. Kiezen voor Hostmanship betekent namelijk ook kiezen voor een andere vorm van leiderschap en aansturing. Hostmanship begint aan de binnenkant van de organisatie, door het welkom heten van de eigen medewerkers. Betrokkenheid van medewerkers is immers één van de grootste drivers achter organisatiesucces.

In de afgelopen jaren is de visie op leiderschap gekanteld en zijn er verschillende benamingen in omloop om dit nieuwe leiderschap te vangen. Vertrouwen, verbinding en vakmanschap komen in veel van deze leiderschapsvormen terug en zijn in ieder geval essentieel voor leiders die willen faciliteren in intern Hostmanship.

1. Vertrouwen

Het eerste uitgangspunt is vertrouwen op de kwaliteiten, inzet en het juiste handelen van je medewerkers. Zie medewerkers niet alleen als uitvoerders, maar als ervaringsdeskundigen in hun vak. Daag ze uit en betrek ze bij hoe ‘de klant' het beste bediend kan worden. Moedig hen aan om met ideeën te komen en leg de nadruk op wat goed gaat.

2. Verbinding

Werken aan verbinding is de tweede peiler onder een cultuur die zich kenmerkt door Hostmanship. Een cultuur die zich kenmerkt door waarden die niet alleen op papier staan, maar gedeeld worden en weerspiegelen wat medewerkers daadwerkelijk doen en hoe zij zich daarbij voelen. Waarden die aan de basis staan van een eigen onderscheidende identiteit waar mensen zich mee kunnen en willen identificeren.

3. Vakmanschap

Stimuleren van vakmanschap is het derde fundament onder duurzaam Hostmanship. Organisaties die voorop lopen in hun klantgerichtheid besteden significant meer aandacht aan het delen van kennis en trainen van hun medewerkers dan organisaties die gemiddeld scoren op hun klanttevredenheid.

Samengevat kun je dus zeggen dat effectief leiderschap gebaseerd is op het creëren van vertrouwen, verbinding en vakmanschap. Drie zaken waar klanten overigens ook dol op zijn. Toeval? Om deze uitgangspunten waar te maken zijn gedreven leiders nodig die de organisatie en medewerkers kennen, maar vooral zichzelf. Met ons eigen Leiderschapsinstituut: de Greenleafacademy faciliteren we organisaties nu ook in de ontwikkelbehoefte van leiders.

Bent u benieuwd naar hoe je de binnenkant van je organisatie kunt aanpakken met Hostmanship?


Stuur dan een e-mail naar info@hostmanship.nl of bel ons op 035 5247420.

DEEL DEZE POST

Facebook Twitter Blogger
blog comments powered by Disqus