De reis van uw gast...

Wij bieden twee vormen van mystery visits aan.

Verhaal van de gast

Hierbij wordt er een bezoek gebracht aan uw organisatie waarbij er een uitgebreidt verslag wordt gegeven in verhalende vorm. Er wordt zowel objectief beschreven wat er plaatsvindt als subjectief beschreven welke effect dit heeft op de gemoedstoestand van de bezoeker.

Dit bezoek begint al bij het bezoek aan de website en het telefoontje aan uw organisatie om een paar vragen te stellen over uw organisatie.

Voordelen:

- gedetailleerde beschrijving

- zowel objectief als subjectief

- punt voor punt verbeteringen te bespreken

Reis van de gast

Bij de reis van de gast doen we in principe hetzelfde als bij het verhaal van de gast. Echter is biedt de reis van de gast de mogelijkheid tot het toevoegen van kwalitatieve meetitems en is het mogelijk om op grotere schaal de visits uit te voeren waardoor er zowel kwalitatieve conclusies kunnen worden getrokken als kwantitatieve gegevens in een database kunnen worden weergegeven.

Voordelen:

- Samenvattende beschrijving van de objectieve en subjectieve waarnemingen

- Kwalitatieve informatie over de voorwaarden die door uw organisatie reeds worden gesteld

- Mogelijkheid tot hogere frequentie en grotere bezoekersschaal in het geval van meerdere vestigingen

Bij beiden vormen worden conclusies en aanbevelingen gegeven.

Emotietracker
Dit onderdeel is verwerkt in beiden mystery visits en is van grote toegevoegde waarde.
Deze tracker geeft in een 'hartslag' weer hoe de mystery shopper het bezoek ervaarde en kent de mystery shopper emoties toe aan deze momenten.

Gebaseerd op de gegeven emoties kunnen heldere verbanden worden getrokken met de situatiebeschrijvingen.