Afdrukken

'De reis van uw gast'

Op zoek naar bespreekbare aandachtspunten om uw organisatie te versterken in het contact met klanten?

Dit is in onze ogen een van de meest waardevolle onderzoeksvormen. Deze 'snelle' research brengt op een realistische wijze in kaart waar u en uw medewerkers op korte termijn contactmomenten kunnen verbeteren. Zorginstellingen, overheidsinstellingen, musea, theaters, banken etcetera hebben hier veelvuldig gebruik van gemaakt.

In de loop der jaren hebben wij onze instrumenten van Mystery Shoppen aangescherpt waarbij we een nog beter beeld kunnen bieden van uw 'reis van de gast'. We begeleiden u bij het implementeren van aanpassingen die eventueel gewenst zijn na de Mystery Visit.

Wij bieden twee vormen van mystery visits aan.

Het verhaal van de gast

In verhalende vorm schrijft de mystery shopper een zeer gedetailleerd en uitgebreid verslag waarin alle aspecten zowel objectief (observatie) en subjectief (beleving en emoties) worden meegenomen. Om deze beleving en emoties in kaart te brengen hebben wij verschillende instrumenten die bijdragen aan de overdracht hiervan. Naast het ontdekken van eventuele verbeter- of aandachtspunten, wordt hiermee bereikt dat men snel verbanden herkent tussen de houding, het gedrag en de effecten hiervan.

De reis van de gast

Bij de reis van de gast doen we in principe hetzelfde als bij het verhaal van de gast. Echter is biedt de reis van de gast de mogelijkheid tot het toevoegen van kwantitatieve meetitems en is het mogelijk om de visits op grotere schaal uit te voeren. Hierdoor kunnen er zowel kwalitatieve conclusies kunnen worden getrokken als kwantitatieve gegevens worden weergegeven in een database.


Naar aanleiding van mystery visits geven wij een uitgebreid verslag, met een conclusie en een advies.

Heeft u interesse in het laten uitvoeren van een mystery visit of heeft u een vraag over wat u heeft gelezen?

Stuur dan een e-mail naar info@hostmanship.nl of bel ons op 035 5247420.

DEEL DEZE POST

Facebook Twitter Blogger